การขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

การขอรับปริญญาบัตร

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2565

(วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566)

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศเมื่อ: 12 ตุลาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food 2566

หลากหลายรูปแบบ กระเช้า ชะลอม และถุงผ้า พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
58
0
งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2566

27 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
164
0
มก. ขอแสดงความยินดี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
87
0