การขอรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

การขอรับปริญญาบัตร

สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2565

(วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 9-12 ตุลาคม 2566)

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศเมื่อ: 12 ตุลาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
297
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
159
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
295
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
291
0