โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ บุคลากร มก.

Array ( [_id] => 807 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ บุคลากร มก. [_desc] => ด้วยโปรแกรมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_00a5a4ede61660af92a517aaad4503c5.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[_dtmins] => 1619171362 [_dtmupd] => [_order] => 11 [_status] => Enable [_count] => 150 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619110800 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ-บุคลากร-มก [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 823 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => เสวนาออนไลน์ Non Degree เพื่อ Reskill & Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank) [_desc] => Learning (credit bank) 6 พฤษภาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_a90f33020c7ff21d8a72b0c7106d1bd6.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><strong>การเสวนา เรื่อง &ldquo;Non Degree เพื่อ Reskill &amp; Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank)&rdquo;</strong></span></span><br /> &nbsp;</p> <ul> <li><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><span style=”font-size:28px;”>แนวนโยบายและมุมมอง การพัฒนาศักยภาพกำลังคนแบบ Non degree จาก ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขา สกอ.</span></span></li> <li><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><span style=”font-size:28px;”>ความพร้อมของ มก. ในการพัฒนา non degree สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต</span></span> <span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><span style=”font-size:28px;”>จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</span></span></li> <li><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><span style=”font-size:28px;”>ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคน ในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ ได้</span></span>&nbsp;</li> <li><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><span style=”font-size:28px;”>วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ค 64 เวลา 08.30-12.00 น.</span></span></li> <li><span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><span style=”font-size:28px;”>ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเสวนาออนไลน์</span></span><br /> <span class=”d2edcug0 hpfvmrgz qv66sw1b c1et5uql lr9zc1uh a8c37x1j keod5gw0 nxhoafnm aigsh9s9 d3f4x2em fe6kdd0r mau55g9w c8b282yb iv3no6db jq4qci2q a3bd9o3v knj5qynh oo9gr5id” dir=”auto”><span style=”font-size:28px;”>ผ่านระบบออนไลน์ZOOM ได้ที่ <a class=”oajrlxb2 g5ia77u1 qu0x051f esr5mh6w e9989ue4 r7d6kgcz rq0escxv nhd2j8a9 nc684nl6 p7hjln8o kvgmc6g5 cxmmr5t8 oygrvhab hcukyx3x jb3vyjys rz4wbd8a qt6c0cv9 a8nywdso i1ao9s8h esuyzwwr f1sip0of lzcic4wl py34i1dx gpro0wi8” href=”https://forms.gle/sEjFFEcJs8VMHVqB7?fbclid=IwAR35GZLGnhbgHGIqoG9qdWfj_2LuBbSaCukjj0P-gtAgF4Udpk7F8-3ezNw” rel=”nofollow noopener” role=”link” tabindex=”0” target=”_blank”>https://forms.gle/sEjFFEcJs8VMHVqB7</a></span></span><br /> &nbsp;</li> </ul> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/nondegree.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619776793 [_dtmupd] => 1619780127 [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 118 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619715600 [_dtmsto] => 1620234000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-Non-Degree-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-Reskill-amp-amp-Upskill-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88-Lifelong-Learning-credit-bank [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 61 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 822 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Webex เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ [_desc] => เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_fbee81e624156e09ce9206e964e9c0af.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/DeepLearning.png” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619761984 [_dtmupd] => 1619764382 [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 122 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619715600 [_dtmsto] => 1620666000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Webex-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 59 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 817 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ ทฤษฎีใหม่ [_desc] => สู่เกษตรกรรมใหม่ 4.0 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_834aefa008c9a924d4dcb5fd19b10497.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-1.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-2.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-3.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-4.jpg” style=”width: 75%;” /></p> <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A34_0-5.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619410091 [_dtmupd] => [_order] => 7 [_status] => Enable [_count] => 85 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619370000 [_dtmsto] => 1638205200 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B4-%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 46 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 816 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 87 [_subject] => ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 [_desc] => ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/422/thumbnail_0da8c47e5ad61c937d25bbf83b8f5093.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/issass33.jpg” style=”width: 75%;” /><br /> &nbsp;</p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-size:36px;”><strong>ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ครั้งที่ 1</strong></span></p> <p><br /> <span style=”font-size:28px;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021 ครั้งที่ 1 หัวข้อ <strong>&ldquo;Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability&rdquo;&nbsp; </strong>ในรูปแบบ on-site และ online &nbsp;ระหว่างวันที่ 4-6&nbsp;พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ &nbsp;ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <a href=”https://issaasthailand.com/” target=”_blank”>https://issaasthailand.com/</a></span></p> <p style=”text-align: center;”>&nbsp;</p> [_dtmins] => 1619407438 [_dtmupd] => 1619686895 [_order] => 8 [_status] => Enable [_count] => 73 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619370000 [_dtmsto] => 1636218000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-ISSAAS-International-Congress-and-General-Meeting-2021 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 87 [_mid] => 422 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1582008242 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 25 [_like] => 0 ) ) [_share] => 0 [_view] => 56 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เสวนาออนไลน์ Non Degree เพื่อ Reskill & Upskill สู่ Lifelong Learning (credit bank)

Learning (credit bank) 6 พฤษภาคม 2564

บางเขน
30 เมษายน 2564
118
0
สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ Webex เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

เพื่อการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

บางเขน
30 เมษายน 2564
122
0
ประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS International Congress and General Meeting 2021

ครั้งที่ 1 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
26 เมษายน 2564
73
0