โครงการจัดการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 (วิทยาเขตศรีราชา)

ประกาศเมื่อ: 8 มิถุนายน 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566

11-12 พฤษภาคม 2566 เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาเขตศรีราชา
2 กุมภาพันธ์ 2566
571
0
Nobel Laureate Lecture

6 December 2023

บางเขน
22 กันยายน 2566
28
0
KU-HUM Academic Talk Series

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566

บางเขน
21 กันยายน 2566
34
0