เสวนาทางวิชาการ บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย...ร้ายสุดขั้วปอด

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ขอเชิญร่วมการเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย…ร้ายสุดขั้วปอด"
วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น.
รับชมและถ่ายทอดทาง Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก. , You Tube : KU Radio Thailand , วิทยุ ม.ก. กลางบางเขน AM.1107 kHz. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ก.ขอนแก่น AM.1314 kHz. , ภาคเหนือ ม.ก.เชียงใหม่ AM. 612 kHz. , ภาคใต้ ม.ก.สงขลา AM.1269 kHz.

 

 • วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง ดร.สายสมร เฉลยกิตติ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประเด็นนำเสนอ เรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมการรณรงค์สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่(บุหรี่ไฟฟ้า) โดยเครือข่ายภาคกลางฯ
   
 • วิทยากร โดย อ.ทพ.สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประเด็นนำเสนอ เรื่อง สร้างแรงจูงใจ วัยใสห่างไกล ภัยซ่อนเร้นบุหรี่ไฟฟ้า
   
 • วิทยากร โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ ผู้จัดการโครงการพัฒนา ขยายผล เฝ้าระวังและจัดการความรู้ด้านผลิตภัณฑ์เสี่ยงสุขภาพ
 • ประเด็นนำเสนอ เรื่อง Toy pod บุหรี่ไฟฟ้าตุ๊กตา บุหรี่ไฟฟ้าแปลงร่าง:ภัยร้ายในความน่ารัก
   
 • วิทยากร โดย พ.ต.ท.ปริญญา ปาละ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.1 บก.ปคบ.
 • ประเด็นนำเสนอ เรื่อง กฎหมายและมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
   
 • ผู้ดำเนินรายการ. โดย อ.ดร.บุษกร สีหรัตนปทุม กีโอต์ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมที่
https://sites.google.com/ku.th/serviceconference

พิเศษ!!! กิจกรรมร่วมสนุก 2 ช่วง 20 รางวัล ดังนี้
ช่วงที่ 1. ลุ้นรับกระเป๋าผ้า KU สำหรับ 10 ท่านที่ทำตามกติกา ดังนี้

-กดไลค์ + กดแชร์ โพสต์กิจกรรมนี้ https://www.facebook.com/photo?fbid=941085204693715&set=a.916327637169472 (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
-แคปหน้าจอที่แชร์ และคอมเม้นคำถามที่ท่านต้องการถามวิทยากรใต้โพสนี้

ช่วงที่ 2. แจก 10 รางวัลเฉพาะผู้ที่เข้าฟังการเสวนานี้ทางไลฟ์สด (13.30 น. วันที่ 27 พค. 67) Facebook : สถานีวิทยุ ม.ก.
https://www.facebook.com/kuradio1107 ) พร้อมคอมเม้นคำถามที่ท่านต้องการถามวิทยากรทางไลฟ์สด สำหรับคำถามของท่านได้รับการเลือกจากผู้ดำเนินรายการคำถามแรกรับเสื้อยืด KU และสำหรับคำถามที่ 2-10 รับกระเป๋าผ้า KU

ประกาศเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การบรรยายเรื่อง ”Doing and publishing international standard research”

โดย Prof. Dr. Vijay Kannan, Utah State University

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
18
0
ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 67

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
18
0
อบรม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นกลาง รุ่นที่ 1

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
33
0
หลักสูตร”การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ”

อบรมวันอังคาร - วันพุธที่ 18 - 19 มิ.ย. 2567

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
40
0