สัมมนา KU Digital and AI Platform for Agriculture, Food, Biodiversity and Natural Resources

ประกาศเมื่อ: 17 พฤษภาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การบรรยายเรื่อง ”Doing and publishing international standard research”

โดย Prof. Dr. Vijay Kannan, Utah State University

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
18
0
ขยายเวลาการรับบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สามารถส่งบทความฉบับสมบูรณ์ได้ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 67

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
17
0
อบรม ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นกลาง รุ่นที่ 1

30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

บางเขน
10 มิถุนายน 2567
33
0
หลักสูตร”การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ”

อบรมวันอังคาร - วันพุธที่ 18 - 19 มิ.ย. 2567

บางเขน
6 มิถุนายน 2567
40
0