ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

เรื่อง FUTURE DESIGN FOR SMART THAI AND GLOBAL CITIZEN

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

จัดในรูปแบบ ออนไซต์ และถ่ายทอดสัญญาณไปวิทยาเขต

 

<<   สามารถรับชมผ่าน Nontir Live ได้ที่นี่   >>

 

<<   เอกสารประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. 2567  >>

 

<<  แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. 2567  >>

 

<<   แบบสอบถามการรับรู้แผนปฏิบัติการ 4 ปี มก. (พ.ศ. 2567-2570)  >>

 


Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ประกาศเมื่อ: 21 พฤษภาคม 2567