ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางเภสัชวิทยาและการบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ: 21 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์ รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 (Online Zoom) และวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
6 ตุลาคม 2565
8
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 11

เริ่มเรียน 1 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2565

บางเขน
1 กันยายน 2565
218
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์รุ่นที่ 11

เริ่มเรียน 1 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2565

บางเขน
1 กันยายน 2565
207
0