ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

          เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครบรอบ 55 ปีแห่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

          งานสัมมนาในครั้งนี้ จัดโดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำการค้นพบที่สำคัญและเนวทางใหม่ที่มุ่งไปยังการทำความเข้าใจความก้าวหน้าในการวิจัยด้านอาหารเชิงฟังก์ชั่น (Functional Foods) และส่วนผสมทางเลือก (Alternative Ingredients) ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์จากอาหารโดยตรงหรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรโลก ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลกในศตวรรษที่ 21

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/1QfHmdt7ZFuhivyK6

ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566

อัลบั้มภาพ :
Time Table Session.jpg
ประกาศเมื่อ: 18 พฤษภาคม 2566