การฝึกอบรม การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 6 ตุลาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์ รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไลน์รุ่นที่ 12 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

บางเขน
1 ธันวาคม 2565
36
0
KU LANG เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 12

เปิดรับสมัครเรียนคอร์สภาษาออนไซต์ รุ่นที่ 11 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

บางเขน
1 ธันวาคม 2565
20
0
ประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

17 ธันวาคม 2565

บางเขน
23 พฤศจิกายน 2565
2871
0
The 4th Veterinary Technology & Nursing International Seminar

25 พฤศจิกายน 2565

บางเขน
14 พฤศจิกายน 2565
95
0