การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1

ในหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชและสารสกัดทางการแพทย์จากกัญชา กัญชง และกระท่อม ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม"

ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

          ผู้ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 สามารถลงทะเบียน และส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบเรื่องเต็ม หรือเฉพาะบทคัดย่อได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 16 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การบรรยายพิเศษ เราจะปรับปรุงพันธุ์พืช ไปเพื่อใคร

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

บางเขน
27 มกราคม 2566
21
2
ประชุมวิชาการ เมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ

23-24 พฤษภาคม 2565

บางเขน
27 มกราคม 2566
18
0
บรรยายพิเศษ การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ

และ Effective academic English writing to fasttrack your publications วันที่ 3 เม.ย. 66

บางเขน
19 มกราคม 2566
60
0
บรรยายพิเศษ Clinical pharmacokinetics in animals

และ Comparative pharmacokinetics between reptiles and mammals วันที่ 9-10 ก.พ. 66

บางเขน
19 มกราคม 2566
45
0