คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

5 ภาควิชา
เป็นเลิศในการบูรณาการ เทคโนโลยีเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน

สร้างทักษะ

ที่แตกต่างจาก
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วไป
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเลิศในการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน

ภาควิชา/หน่วยงาน
 

ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซต์. kuse.csc.ku.ac.th เฟสบุ๊ค. KUSECSC โทร. 0-4272-5033