คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 ภาควิชา
หลักสูตรที่หลากหลายรองรับโลกอนาคต ให้หลักสูตรของเราเป็นทางเลือกของคุณ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นแหล่งบ่มเพาะการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยมีหลักสูตรหลากหลายและจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เรียนจริงและฝึกปฏิบัติจริง

ข้อมูลการติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-300481 ถึง 4 โทรสาร/Fax. 0-3435-1402
โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 ภาควิชา
หลักสูตรที่หลากหลายรองรับโลกอนาคต ให้หลักสูตรของเราเป็นทางเลือกของคุณ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
วิศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เป็นแหล่งบ่มเพาะการเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทันสมัยมีหลักสูตรหลากหลายและจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตเพื่อรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้เรียนจริงและฝึกปฏิบัติจริง

ข้อมูลการติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-300481 ถึง 4 โทรสาร/Fax. 0-3435-1402
โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4