คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

คณะสหวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยี

3 ภาควิชา

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3552-1260, 02 942 8200-45 ต่อ 622972 , 081-804-2857 โทรสาร : 0-3552-1260 
e-mail : sbcsst@ku.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/kasetsartsuphanburi/