คณะอุตสาหกรรมบริการ

คณะอุตสาหกรรมบริการ

3 ภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการ เปรียบดั่งสายธารที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของชาติ

อุตสาหกรรมบริการ

เป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมบริการในภูมิภาคตะวันตกและระดับชาติ

โดยมุ่งสร้างศาสตร์ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ

ภาควิชา

ข้อมูลการติดต่อ

คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 0-3435-2285 เบอร์ภายใน 3099 , 3976 , 3977 Facebook : https://www.facebook.com/hi.kps Youtube : https://youtube.com/playlist?list=PLULks3mf5gA-WwMcsF4wy4MLp1EAHweL2