พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563

12 ตุลาคม
รายละเอียด
เริ่มต้น
12 ตุลาคม @ 16:00 น.
ถึง
16 ตุลาคม
หน่วยงาน
สถานที่

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

โทรศัพท์
12 ตุลาคม
KU Calendar
12 ตุลาคม 2563
47369
192
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผุู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ประจำปี 2563) เวลา 16.00 น.