Open House แนะนำหลักสูตร MAEAE , MAB

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

OPEN HOUSE MAEAE MAB ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

25 มีนาคม 2566

บางเขน
2 กุมภาพันธ์ 2566
65
0
คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา 2566

รอบที่ 2 วันที่ 28 มกราคม - 21 เมษายน 2566

บางเขน
31 มกราคม 2566
102
0
KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ

บางเขน
23 มกราคม 2566
1630
2