รับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2565

การรับสมัครและการคัดเลือก

ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

 

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษา รวม 15 คณะ  1 วิทยาลัย  จำนวนรับ 65 คน 

         กำหนดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 มกราคม 2565  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเมื่อ: 27 ธันวาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2565

บางเขน
18 กรกฎาคม 2565
243
1
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รุ่นที่ 27

รับสมัครถึง 15 มิถุนายน 2565

บางเขน
6 มิถุนายน 2565
310
0
TCAS 65 รอบที่ 4 Direction Admission 2565

บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน

บางเขน
24 พฤษภาคม 2565
8843
1
ขยายเวลารับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 7 มิถุนายน 2565

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
361
0