รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม
(ภาคพิเศษ)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 22 มิถุนายน 2564


คุณสมบัติผู้รับสมัคร
          1. สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา
          2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย


ช่องทางการสมัครเรียน
          1. สมัครด้วยตนเอง (เฉพาะภาคพิเศษ) ณ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องบริหารและธุรการ (ห้อง 101) ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
          2. ระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาคปกติ และภาคพิเศษ) ได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/
http://bit.ly/3cFSfeE


ใบสมัคร
          http://bit.ly/3kQW7fa


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
          สาขาพัฒนาสังคม (อาคารบรรเจิดคติการ) คณะสังคมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 02 561 3125, 02 579 1546 ต่อ 11,12,15 และ 16  , 081 939 7629, 080 602 9311


Website : https://sd-soc.ku.ac.th

อัลบั้มภาพ :
poster_สาขาพัฒนาสังคม.jpg
ประกาศเมื่อ: 16 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง