รับสมัครศึกษาต่อ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE รุ่นที่ 30 (รอบ 2)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเปลี่ยนกิจกรรมแนะนำหลักสูตรปริญญาโท MAEAE MAB

จากเดิมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม เป็นวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

บางเขน
13 มีนาคม 2566
98
0
OPEN HOUSE MAEAE MAB ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

25 มีนาคม 2566

บางเขน
2 กุมภาพันธ์ 2566
1275
6