รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหการและองค์การ ภาคพิเศษ รุ่น 28

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://indpsy.soc.ku.ac.th

ประกาศเมื่อ: 10 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ

บางเขน
23 มกราคม 2566
850
2
รับสมัครนิสิต ป.โท การบริหารและพัฒนาสังคม

ภาคปกติถึง 21 เมษายน 2566 ภาคพิเศษถึง 21 พฤษภาคม 2566

บางเขน
18 มกราคม 2566
117
0