รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 22

ประกาศเมื่อ: 13 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota (โครงการรับสมัครคัดเลือกนิสิตพิเศษ)

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับ ป.ตรี โดยวิธีพิเศษ

บางเขน
23 มกราคม 2566
852
2
รับสมัครนิสิต ป.โท การบริหารและพัฒนาสังคม

ภาคปกติถึง 21 เมษายน 2566 ภาคพิเศษถึง 21 พฤษภาคม 2566

บางเขน
18 มกราคม 2566
118
0