ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร รับสมัครนิสิต ป.โท ปีการศึกษา 2566 รอบ 2

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ดังนี้

ภาคพิเศษ : เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

แผนการเรียน : แผน ก แบบ ก 2 (เรียนและทำวิทยานิพนธ์)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร :

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร MAB (XG66 ) จำนวน 60 คน

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม MAEAE (XG69) จำนวน 60 คน

  • รับสมัคร: วันที่ 28 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก: วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

การสอบคัดเลือก : พิจารณารับนิสิตจากการสอบสัมภาษณ์

  • สอบสัมภาษณ์: วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566
  • กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ทางอินเตอร์เน็ต: วันที่ 7 - 10 มิถุนายน
  • ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา: วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2566
  • รายงานตัวนิสิตใหม่: วันที่ 10 มิถุนายน 2566
  • เปิดภาคเรียน: มิถุนายน 2566
  • ช่องทางการสมัคร: สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ http://mab.eco.ku.ac.th
  • หรือ ห้อง EC 1101 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานการสมัคร:

     1. สำเนาบัตรประชาชน

     2. สำเนาTranscript

     3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

     กิจกรรมแนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE 2566 รอบ 2: วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

     ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE: https://forms.gle/xGF6Bmf1CuhyX2oP8

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-562-0232 ต่อ 301-303, 081-553-0934 

     Facebook: MAE MAB MRM Kasetsart University

ประกาศเมื่อ: 2 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปริญญาตรี TCAS 2’67 รอบโควต้า

เปิดโควต้าทั้งหมด 9 โครงการ สมัครถึง 21 มี.ค. 2567

บางเขน
21 กุมภาพันธ์ 2567
210
0
รับสมัคร นิสิตปริญญาโท การจัดการทรัพยากร

ปีการศึกษา 2567 MRM รุ่นที่ 40 (รอบที่2)

บางเขน
31 มกราคม 2567
137
0
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

บางเขน
31 มกราคม 2567
250
0