กำหนดการรับสมัคร KU TCAS 2565 รอบ 2 Quota

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://admission.ku.ac.th

 

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ 2 โควตา)

 1. โควตาพิเศษ 30 จังหวัด   [ คลิก ]
 2. โควตารับนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   [ คลิก ]
 3. โควตารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นฯ   [ คลิก ]
 4. โควตารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมฯ    [ คลิก ]
 5. โควตาเพชรนนทรี    [ คลิก ]
 6. โควตาเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    [ คลิก ]
 7. โควตาลูกพระพิรุณ    [ คลิก ]
 8. โควตาเด็กไทยสู่สากล    [ คลิก ]
 9. โควตาความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU)    [ คลิก ]
 10. โควตาส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้    [ คลิก ]
 11. โควตาโรงเรียนชลประทานวิทยา (วิทยาลัยการชลประทาน)    [ คลิก ]
 12. โควตารับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คณะวิทยาศาสตร์)    [ คลิก ]
 13. โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น (คณะสัตวแพทยศาสตร์)    [ คลิก ]
 14. โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ    [ คลิก ]

 

ประกาศเมื่อ: 18 มกราคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลารับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 7 มิถุนายน 2565

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
41
0
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

บางเขน
29 เมษายน 2565
481
0