คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

13 ภาควิชา
ปกติแนวใหม่ นิสิตแนวใหม่
วิทยาศาสตร์แนวใหม่ ที่คณะวิทย์ มก.

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมต่าง ๆ คือเพื่อให้การฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่มีมาตรฐานระดับสูงครอบคลุมทุกสาขาของวิทยาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 8,000 คน ซึ่งปัจจุบันกำลังปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ

สาขาภาควิชา
หน่วยงาน
ศูนย์
โครงการภาคพิเศษ

ข้อมูลการติดต่อ

โทร : 0-2562-5444, 0-2562-5555 โทรสาร/Fax : 0-2942-8290 อีเมล์ : sci@ku.ac.th เว็บไซต์ : https://sci.ku.ac.th