วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ลงทะเบียนได้ที่อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และขอเชิญชวนสวมเสื้อสีชมพู เพื่อร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ดูกำหนดการสัมมนาได้ที่นี่ค่ะ
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดไฟล์แผนที่ ไฟล์แผนผังอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และบัตรจอดรถได้ค่ะ
แผนที่เดินทางมาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
แผนที่เดินทางมาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
แผนผังบริเวณอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
แผนผังบริเวณอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

บัตรจอดรถ กรุณาพิมพ์และวางไว้บริเวณหน้ารถเพื่อความสะดวก
สถานที่จอดรถ
1. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และ 2
2. บริเวณด้านข้างอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต สำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด
ติดต่อสอบถามที่ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6, 0-2942-8200 ต่อ 2506, 2507,2508, 2551, 2574
email : netday2009@ku.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด :