English 
     หน้าแรก > นิสิต > เชื่อมใช้เครือข่าย
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็ม

หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการทางโมเด็มบนเครือข่ายนนทรี

1. สำหรับ นิสิตและบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 30 นาที / ครั้ง (เพื่อใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน (คู่สาย)
0-2340-0327
90
 
2. สำหรับนิสิต มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน (คู่สาย)
0-2942-7170 - 2
420
 
3. สำหรับบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์
จำนวน (คู่สาย)
0-2340-0328 - 30
270

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
> แนะนำการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็ม
> ศูนย์ช่วยเหลือ ประสานงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009