มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558

หนังสือที่ระลึก

           
ชื่อกิจกรรม
ช่วงเวลาดำเนินการ
รายละเอียด

หนังสือ “สรรเสริญเกษตรศาสตร์ ๗๒ ปี"

มีนาคม ๕๗ – กุมภาพันธ์ ๕๘

 

หนังสือ “อัศจรรย์เรื่องเล่าชาวขจี”

มีนาคม ๕๗ – กันยายน ๕๗

หนังสือ "นวัตกรรม ๗๒ ปี"
มิถุนายน ๕๗ - ธันวาคม ๕๗
 
หนังสือ “ปราชญ์เกษตร 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี แห่งการสปานา พ.ศ. 2558