คณะศึกษาศาสตร์

11.jpg
10.jpg
09.jpg
08.jpg
07.jpg
06.jpg
05.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Education_02.jpg
Education_01.jpg
735168_429742810446979_2022680301_n.jpg
GIF010251.jpg
GIF009511.jpg
GIF009291.jpg
GIF007711.jpg
GIF006591.jpg
GIF006231.jpg
GIF005861.jpg
GIF005761.jpg
GIF005671.jpg
GIF005661.jpg
GIF005601.jpg
GIF005101.jpg
GIF004811.jpg
GIF004611.jpg
GIF035561.jpg
GIF035541.jpg
GIF035491.jpg
GIF035321.jpg
GIF034211.jpg
GIF031291.jpg
GIF030551.jpg
GIF027771.jpg
GIF025361.jpg
GIF019971.jpg
GIF019921.jpg
11.jpg
10.jpg
09.jpg
08.jpg
07.jpg
06.jpg
05.jpg
04.jpg
03.jpg
02.jpg
01.jpg
Education_02.jpg
Education_01.jpg
735168_429742810446979_2022680301_n.jpg
GIF010251.jpg
GIF009511.jpg
GIF009291.jpg
GIF007711.jpg
GIF006591.jpg
GIF006231.jpg
GIF005861.jpg
GIF005761.jpg
GIF005671.jpg
GIF005661.jpg
GIF005601.jpg
GIF005101.jpg
GIF004811.jpg
GIF004611.jpg
GIF035561.jpg
GIF035541.jpg
GIF035491.jpg
GIF035321.jpg
GIF034211.jpg
GIF031291.jpg
GIF030551.jpg
GIF027771.jpg
GIF025361.jpg
GIF019971.jpg
GIF019921.jpg

คณะศึกษาศาสตร์มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนิสิต ส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการคิด และการบริการวิชาการเชิงรุกเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดและศาสตร์ทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

Post date: 14 April 2020
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด

Related contents