นักเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับยกย่องให้เป็น
“ศาสตรเมธาจารย์คนแรกของไทย” (NSTDA Chair Professor)

 
 
 

ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล นักเคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็น "ศาสตรเมธาจารย์คนแรกของไทย" (NSTDA Chair Professor) คว้าทุน "NSTDA Chair Professor" กว่า 20 ล้านบาท เพื่อวิจัยออกแบบ และ ผลิตวัสดุนาโนสำหรับภาคอุตสาหกรรม วิจัยตอบโจทย์สังคม ลดการเสียดุลปีละ 800 ล้านบาท โดยมีการมอบรางวัลและงานแถลงข่าว ไปเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2552 ณ ห้องเทเวศน์ อาคารหอประชุมมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดโครงการ
ภาพทั้งหมด

  

  

  

  

 
 
 
     
 
ข้อมูลโดย :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จัดทำเว็บโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , 7 เมษายน 2552