สื่อออนไลน์


KU Workplace

Webex Cisco Meeting

Webex การสร้างห้องประชุมออนไลน์

Webex การเข้าร่วมประชุมออนไลน์

Webex การอัดคลิปวีดีโอการสอนผ่าน Webex Meeting ตอนที่ 1

Webex การอัดคลิปวีดีโอการสอนผ่าน Webex Meeting ตอนที่ 2

Google Meet

Zoom Meeting


แนะนำและการสมัครใช้โปรแกรม Zoom Meeting

การติดตั้งและดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Meeting

การใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting

การตั้งค่าความปลอดภัยโปรแกรม Zoom Meeting

Loom Meeting

ขั้นตอนการติดตั้ง และใช้งาน Loom for Chrome

Google Classroom สำหรับนิสิต

Google Classroom สำหรับนิสิต (Part.1)

Google Classroom สำหรับนิสิต (Part.2)

การสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom

คู่มือการใช้งาน Template ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom


Google เปิดฟีเจอร์ใหม่สามารถสร้างลิงค์ live streaming (สอนสด) ได้ที่ Google Calssroom

Edufarm KU

แนะนำ Edufarm KU สำหรับอาจารย์ มก.

แนะนำการเข้าใช้ Edufarm KU และเปิดสิทธิ์สร้างรายวิชา สำหรับอาจารย์ มก.

การเข้าดูหน้ารวมวีดีสอนใช้งาน Edufarm

การใช้ Edufarm KU สำหรับนิสิต มก.

Microsoft Teams

การตั้งค่า Microsoft Forms เพื่อใช้ในการสอบออนไลน์
โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)

เทปบันทึก การเรียนรู้การใช้ Microsoft Teams - 22 มีนาคม 2563

แนะนำ Nontri Accounts

แนะนำ Nontri Accounts สำหรับนิสิต มก.

แนะนำ Nontri Accounts สำหรับบุคลากร มก.

ชาว ม เกษตร จะ log in เพื่อใช้ product ของ google และ microsoft อย่างไร
โดย ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา มก.