วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

แนะนำวิทยาลัย
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เดิมเป็นโรงเรียนผดุงครรภ์แห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งตามพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระบรมราชชนก) ในปีพ.ศ. 2474 ชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์วชิระ โดยตั้งอยู่ในวชิระพยาบาล
 

ลิงค์ : http://www.bcnnv.ac.th/

 

 

หลักสูตร      

 

ปริญญาตรี        รายละเอียดหลักสูตร  ]ปริญญาโท ประกาศนียบัตร        

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 06/06/2017 เวลา 13:46

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ