มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย โดย uniRank ™

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้รับการจัดอันดับเว็บไซต์เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ จากมหาวิทยาลัยไทย 123 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 115 ของเอเชีย จาก TOP 200 Asia และอยู่ในอันดับที่ 739 ของโลก จากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก 13,000 แห่ง ซึ่งเป็นการจัดอันดับของ uniRank ™ (formerly 4 International Colleges & Universities or 4icu.org) ที่มีสํานักงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ได้ดำเนินการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยยอดนิยมระดับโลก ประจำเดือนมกราคม ค.ศ. 2018 ที่มีการสืบค้น และเข้าชมมากที่สุด


ผลการจัดอันดับ 4icu  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ครั้ง
 

  July 2016 January 2017 July 2017 January 2018
Thai Ranking 1 1 1 2
Asia Ranking 54 40 58 115
World Ranking 351 459 422 739
 

          อนึ่ง จุดมุ่งหมายของ uniRank University Ranking ™ คือการจัดอันดับความนิยมของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติ โดยพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์ในแง่ของการเข้าชม ความไว้วางใจ และการเชื่อมโยงที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้นักศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีการ Update ข้อมูลข่าวสารที่สม่ำเสมอจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจัดอันดับอีกด้วย

          ทั้งนี้  uniRank University Ranking ™ ไม่มีการรายงานเกณฑ์ที่ใช้จัดอันดับ เนื่องจากเหตุผลทางลิขสิทธิ์และป้องกันการสร้างข้อมูล เพื่อให้ผลการจัดอันดับดีขึ้น ทั้งนี้ได้อ้างอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลอิสระที่เป็นเครื่องมือในการการสืบค้น สามประเภท ได้แก่ Google, Alexa และ Majestic Seo โดยใช้เว็บที่เป็นกลาง และอิสระจำนวน 5 แหล่ง เพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่สกัดจากสามเครื่องมือค้นหาที่แตกต่างกัน ได้แก่- Google Page Rank - Alexa Traffic Rank - Majestic Seo Referring Domains  - Majestic Seo Citation Flow - Majestic Seo Trust Flow โดยมีการดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศและทั่วโลกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2005 และ รายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม

 

ที่มา :  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.,  25 มกราคม 2561

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/02/2018  เวลา 14:07

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ