พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


เชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560
  ได้ที่เริ่มออกอากาศเวลาประมาณ 14.30 น.
 

สถานที่รับชมการถ่ายทอดสด ได้แก่
   - โรงอาหารกลาง 1 
   - ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
   - ชั้น 1 สำนักบริการคอมพิวเตอร์
   - สำนักหอสมุด
   - จอ LED บริเวณ ศูนย์เรียนรวม 1 และศูนย์เรียนรวม 3

 

 Application  "รับปริญญา มก."  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดที่นี่ **เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android   

  ประกาศ !!  ทางมหาวิทยาลัยฯ ไม่อนุญาติให้นำลูกโป่งเข้ามาจำหน่าย หรือนำลูกโป่งเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ อย่างเด็ดขาด

แผนผังการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนการจราจรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แผนผังสถานที่ เส้นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยาน 

ซุ้มถ่ายภาพและแสดงความยินดี

ลำดับและรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 
   20 พ.ย. 60   |   21 พ.ย. 60   |   22 พ.ย. 60   |   23 พ.ย. 60   |   24 พ.ย. 60

จุดรับสั่งจองภาพถ่ายปริญญา จุดจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก จุดจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

VDO การฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

VDO เพลงที่ใช้ฝึกซ้อมร้องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2560 [26 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2560]

 Schedule for Kasetsart University Commencement 2017 

 กำหนดการฝึกซ้อมย่อยของวิทยาเขตศรีราชา วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560

หมายเลขโทรศัพท์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก.,สำนักทะเบียนและประมวลผล, กองแผนงาน , 18 กันยายน 2560

Tag :

  |  Last Update 21/11/2017  Time 08:53

Responsible By :   Administrator