ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : SIAM PHYSICS CONGRESS 2017 (SPC2017)

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ :

SIAM PHYSICS CONGRESS 2017 (SPC2017)  

ระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ณ ระยอง แมริออท รีสอร์ท

แอนด์ สปา  อำเภอแกลง จ.ระยอง

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 16 กุมภาพันธ์ 2560

Tag :

  |  Last Update 13/03/2017  Time 11:36

Responsible By :   Administrator