หน้าแรก / บุคคลากร
บริการเครือข่ายไร้สาย
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้บริการ ไวร์เลสแลนอย่างเป็นทางการ ให้กับนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยในชื่อโครงการ KUWiN (Kasetsart University Wireless Network) เพื่อสนับสนุนนโยบาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย โดย เปิดโอกาสให้กับนิสิตและบุคคลากรได้ใช้คอมพิวเตอร์ กับระบบเครือข่ายมากขึ้น

 

 

สถานที่ติดต่อ
 
ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ : 0-2562-0951-7 ต่อ 2518 2519
 
เว็บเพจ
 
http://kuwin.ku.ac.th

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University