Student News

    โครงการแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 1 ภาคการศึกษา
      25 สิงหาคม 2561


    เชิญนิสิต มก. ร่วมโครงการเดิน-วิ่ง
      เก็บระยะทางเพื่อสุขภาพ 16 กม.


    รับสมัคร นิสิตกู้ยืมเงิน กยศ.
      ภายใน 31 สิงหาคม 2561


    KU Market Online
      1 กันยายน 2561


    รับสมัครทุนการศึกษา มก. และทุน กยศ.
      ปีการศึกษา 2561


    รับสมัครนิสิตไทยเข้าร่วมโครงการ KU BUDDY
      by ISC แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเพื่อนนิสิตต่างชาติ


    โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต มก.
      สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561


    เชิญชวนนิสิต มก. ประกวดไอเดียสุดจี๊ด
      ส่งผลงานถึง 31 สิงหาคม 2561


    เปิดรับสมัครนิสิตไทย (อาสาสมัคร)
      เข้าร่วมโครงการ KU Buddy


    โครงการ เทคนิคการใช้เครื่องมือ
      และห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.