โครงการ Undo กบข. ยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข.

โครงการ Undo กบข. (ยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. สำหรับข้าราชการที่บรรจุก่อนปี 2540 ภาคสมัครใจ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : กองคลัง มก., 4 ต.ค. 2556

แท็ก : กบข,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/10/2013  เวลา 09:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ