ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก

การประกวดนวัตกรรมมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒๑ ผลงาน

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม จำนวน ๘ ผลงาน

สาขาสังคมศาสตร์ จำนวน ๕ ผลงาน

 

>> กำหนดการนำเสนอผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

>> การดำเนินงานสำหรับผลงานนวัตกรรมที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน

>>  แบบการให้คะแนนผลงานนวัตกรรม (รอบตัดสิน)

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ มก., 16 ม.ค 2556

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/01/2013  เวลา 09:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ