กำหนดการ พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

กำหนดการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ  ๕๐ ปี มก.
--------------------------------

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

-   ลงทะเบียนหน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้/ลงนามถวายพระพร
-   ดนตรีบรรเลงเพลง โดยวง KU Wind Symphony

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

-   หน่วยงานถวายพุ่มดอกไม้ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
-   อธิการบดี รองอธิการบดี ขึ้นบนเวที
-   อธิการบดีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียน
-   อธิการบดีถวายพุ่มดอกไม้
-   อธิการบดี รองอธิการบดี ลงด้านล่างเวที
-   อธิการบดีกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
-   ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เวลา ๐๙.๔๕ น.

-   เสร็จพิธี

 

-------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ :       ๑. โต๊ะลงนามถวายพระพรตั้งอยู่ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น ๑ หน้าห้องประชุม ๑ - ๓

                       ๒. หน่วยงานนำพุ่มดอกไม้สดมาเอง (ดอกไม้โทนสีฟ้า)

                       ๓. การแต่งกาย  - ผู้บริหาร/บุคลากร : ชุดสุภาพไว้ทุกข์/สวมเบลเซอร์

                                               -  นิสิต : เครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ

                      ๔. สามารถเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการลงนามถวายพระพรชัยมงคล แบบดิจิทัล ได้ที่บริเวณ หน้าห้อง สุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

 

*** เพื่อให้การบันทึกภาพถ่ายในการลงนามถวายพระพรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม     

จึงขอเชิญหน่วยงานลงนามถวายพระพรเป็นหมู่คณะโดยพร้อมเพรียงกัน ***

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 3 สิงหาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/09/2017  เวลา 10:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ