พิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 ตุลาคม 2558พิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Operation KU White Bike Green Campus Healthy Community
ภายใต้นโยบาย Green University “KU Eco - BIKE WALK SLIM”
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

-----------------------------------------------------------------------

 

  แผนการจราจร

  แผนผังเส้นทางปั่นจักรยาน
 

  ขอเชิญเป็นเกียรติและทำข่าว มก.สืบสานพระราชปณิธาน จัดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  กำหนดการพิธีเปิด

  วิธีการดาวน์โหลด ecolife

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ มก., 2 ตุลาคม 2558

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 19/10/2015  เวลา 08:54

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  ผู้ดูแลระบบ