โครงการประกวดภาพวาด วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” เพื่อดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ เทิดพระเกียรติ และแสดงความอาลัยครบ ๑๐๐ วัน การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ น้อมนำคำสอน หลักการทรงงานของพระองค์ สู่การปฏิบัติ ตลอดจนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียง

          เพื่อเชิญชวนให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีส่วนในการร่วมกิจกรรมและร่วมแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและไว้อาลัย โดยส่งผลงานภาพวาดสร้างสรรค์นำเสนอตามโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ตามรอยพ่อ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” นั้น

          นิสิตทุกระดับชั้น ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน สามารถส่งผลงานเข้าประกวด ได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   << รายละเอียด >>

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560

Tag :

  |  Last Update 14/03/2017  Time 15:21

Responsible By :   Administrator