หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /สถานที่สำคัญ/สระพระพิรุณ (วิทยาเขนกำแพงแสน)
สระพระพิรุณ (วิทยาเขนกำแพงแสน)

     สระพระพิรุณ หรือสระวงกลม เป็นจุดศูนย์กลางของวิทยาเขตกำแพงแสน อยู่หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งมีองค์พระพิรุณทรงนาค อยู่กลางสระ

 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University