การติดตั้ง Windows Update

ปัจจุบัน ได้มีการรุกรานของสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ เวริ์ม (worm) และไวรัส (Virus) คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา มีการระบาดอย่างหนักของเวิร์ม เช่น W32.Sobig.F@mm (20 สิงหาคม 2546), W32.Nachi.Worm (19 สิงหาคม 2546), W32.Blaster.Worm (12 สิงหาคม 2546), W32.Mimail.A@mm (4 สิงหาคม 2546) ซึ่งความเสียหายดังกล่าวก็คือ มีการส่งอีเมล์ออกไปมากมายจากเครื่องที่มีเวิร์มอยู่ในเครื่องนั้น ๆ ซึ่งทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างหนัก เป็นผลทำให้ประสิทธิภาพในการใช้เครือข่ายสื่อสารลดน้อยลง
สาเหตุที่เป็นดังนี้เพราะ ผู้ที่ประสงค์จะทำลายระบบเครือข่ายได้อาศัยช่องโหว่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows ได้ส่งเวิร์มโดยอาศัยช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ ซึ่งบริษัทไมโครซอฟต์เองซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบปฏิบัติการ Windows ก็ได้มีการแก้ไขส่วนที่เป็นช่องโหว่อยู่เสมอ จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการแก้ไขโปรแกรมที่สามารถจะปิดช่องโหว่ได้เมื่อไหร่ ในระบบปฏิบัติการ Windows เอง ก็จะส่งสัญญาณเตือนให้เราได้ทำการ update windows เพื่อปิดช่องโหว่นั้น แต่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ละเลยในส่วนนี้ไป ซึ่งหากเมื่อมีการส่งสัญญาณดังกล่าว ก็จะปรากฏ Message ให้ Update Windows ซึ่ง ได้สร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็จะทำการปิดโปรแกรมนี้เลย ซึ่งหากเราได้ทำการ Update Windows ทุกครั้งที่มีการเตือนแล้ว โอกาสที่จะมีปัญหากับเวิร์มหรือไวรัสเข้ามาแทรกแซงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีน้อยลง หรือแทบจะไม่มีเลย
เครื่องมือ Windows Update สามารถช่วยการทำงานให้ง่ายขึ้นโดยการให้บริการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และองค์กรผ่านระบบ และยังทำหน้าที่อัพเดตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายด้วยไดรเวอร์ ,Service Pack และโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่ออกแบบมาให้สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ที่ออนไลน์อยู ่ เวอร์ชันใหม่ล่าสุดโดยอัตโนมัติโดย

วิธีการทำ Windows Update

1. เปิดโปรแกรม Intrnet Explore
2. เข้าเมนู Tool เลือก Windows Update ดังรูป


3. จากนั้นโปรแกรมจะเปิดเวบไซต์ Microsoct.com หากมีข้อความให้เลือก Yes
4. จะปรากฏดังรูป4. ให้เลือก Scan for updates จากนั้นเครื่องจะทำการค้นหาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่ได้ลงโปรแกรม อัพเดตตัวใดแล้วจะแสดงดังรูป

->

หากตัวเลข Critical Updated and service Packs ด้านซ้ายมือมากกว่าศูนย์แสดงว่าเครื่องนั้นจำเป็นด้องอัพเดต
ซึ่งสามาถทำได้โดยคลิกที่ Review and install updates ดังรูป

จากนั้นเครื่องจะขึ้นให้ติดตั้งโปรแกรมอัพเดตซึ่งจะดาวน์โหลดจากไซต์ของ Microsoft.com ดังนั้นจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเตอร์เน็ตของท่าน

นอกจากนี้ท่านยังสามารถกำหนดให้เครื่องอัพเดตตัวเองได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

การทำ Automatic Windows Updates สามารถทำได้โดยคลิกขวาที่ My Computer เลือก Properties จะปรากฏหน้าต่างดังรูปให้เลือกแทบ Automatic Updates และแสดงตัวเลือกดังนี้หมายเลข1 เลือกเมื่อต้องการให้ทำ Automatic Updates
หมายเลข2 เลือกเมื่อต้องการให้ถามก่อนดาวน์โหลดและถามอีกครั้งก่อนติดตั้งโปรแกรมอัพเดต
หมายเลข3 เลือกเมื่อต้องการให้ถามก่อนติดตั้งโปรแกรมอัพเดต ซึ่งปกติจะเลือกตัวเลือกนี้
หมายเลข4 เลือกเมื่อต้องการให้ติดตั้งโปรแกรมอัพเดตโดยไม่ต้องถามใดๆทั้งสิ้น

จากนั้นให้คลิกปุ่ม OK และจากนั้นทุกครั้งวินโดวส์จะตรวจสอบและทำตามตัวเลือกที่ท่านเลือก โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลา อัพเดตวินโดวส์ด้วยตัวเอง
Link อื่น การป้องกันและกำจัด หนอนอินเตอร์เน็ต Blaster