Home  
      ข่าวและกิจกรรม  
    รายชื่อบุคลากรได้รับรางวัลที่ 6 งาน "ขอบคุณบุคลากร"
ขอให้บุคลากรที่ได้รับรางวัลโปรดนำหางบัตรลงทะเบียนส่วนที่ 3 พร้อมบัตรประจำตัวเพื่อแสดงตนรับรางวัลตั้งแต่วันที่ 5-9 มกราคม 2552 ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
30 ธันวาคม 2551
     
 
       
           
 
       
           
 
       
    ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551
22 ธันวาคม 2551

       
 
       
    โครงการโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552 จะทดสอบสมรรถภาพทางกลไก เฉพาะผู้สมัครคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552 ให้ผู้สมัครไปพร้อมกันที่หน้าอาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ เวลา 09:00 น. ทั้งนี้ให้ใส่ชุดพลศึกษาในการทดสอบฯ ด้วย
22 ธันวาคม 2551
       
 
       
    ประกาศ เปิดให้มีการใช้พื้นที่เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552
ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 มกราคม 2552
19 ธันวาคม 2552

       
 
       
    เชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มกราคม 2552 แข่งขันวันที่ 17 มกราคม 2552
18 ธันวาคม 2551
       
 
       
   
3 ธันวาคม 2551
       
 
       
   
2 ธันวาคม 2551
       
 
       
    สำนักทะเบียนฯ ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนของคณะและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 มกราคม 2552
4 ธันวาคม 2551
       
 
       
    ประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551
3 ธันวาคม 2551
       
 
       
    นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคปลาย 2551
ให้ยื่นผ่านระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ขยายเวลาถึง 19 ธันวาคม 2551
3 ธันวาคม 2551
       
 
       
    ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ทุกโครงการเซ็นชื่อ และรับบัตรผ่าน มีอาหารว่างฟรี
28 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    เชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์เครือข่ายและแบรนด์ข้าวหอมมะลิภายใต้ชื่อ "เกิดบุญ"
ส่งผลงานมาที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2551
27 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    รับสมัครนิสิตเข้าร่วม "โครงการผู้ประกอบการรุ่นใหม่"
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
20 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    มก. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-14.00 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
18 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    ดาวน์โหลดหนังสือ พระบรมธรรมิกราช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
13 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    โครงการเดินและวิ่ง มินิมาราธอน ศึกษาศาสตร์ มก. ครั้งที่ 18
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 255 เวลา 07.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ
14 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญร่วมถวายความอาลัยในระหว่างพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
13 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญนิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์ภาษา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2551
13 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    โบว์ลิ่งการกุศล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551
ขอความกรุณาแจ้งความจำนงส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551
13 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    โครงการรับผู้มีความสามารถทางวิชาการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (สว.มก.) ประจำปีการศึกษา 2552
- ระเบียบการสมัครเข้าศึกษา
- Download ใบสมัคร
3 พฤศจิกายน 2551
       
             
    โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2552
- รายละเอียดแต่ละโครงการ
- จำนวนที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในแต่ละโครงการ
3 พฤศจิกายน 2551
       
 
       
    ขยายเวลารับสมัคร เข้าร่วมโครงการประกวดการออกกำลังกายประกอบดนตรีเพื่อสุขภาพ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2551
31 ตุลาคม 2551
       
 
       
    ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรกำแพงแสน
วันที่ 3-10 ธันวาคม 2551
30 ตุลาคม 2551
       
 
       
    นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคปลาย 2551
ให้ยื่นผ่านระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2551
29 ตุลาคม 2551
       
 
       
    เชิญร่วมกิจกรรม รำลึกครบรอบ 9 ปี แห่งการปลูกไม้ยางนาในรั้วนนทรี
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.00-11.00 น.
28 ตุลาคม 2551

       
 
       
    เชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ ปากช่อง ' 51
ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวโพดแห่งชาติ จ. นครราชสีมา
27 ตุลาคม 2551
       
 
       
    ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม
สมัครได้ที่ http://nisit.kasetsart.org โทร. 02-579-0589 ต่อ 160
       
 
       
    ขอเชิญร่วมงานเทศการอาหารเจ กับ "โครงการ อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง"
วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2551 เวลา 07.00-17.00 น. ณ โรงอาหารกลาง 1 และ 2
26 กันยายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญนิสิต มก. ส่งผลงานประกวดออกแบบที่จอดรถจักรยาน ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดส่งผลงาน 27-31 ตุลาคม 2551
26 กันยายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญน้อง ๆ ระดับม.ปลาย ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 5
26 กันยายน 2551
       
 
       
    ศูนย์พัฒนาภาษาด้วยตนเองแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-SALL) เปิดรับสมัครสมาชิก
เปิดทำการใหม่ ณ ชั้น 9 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 พร้อมให้บริการแก่นิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป
25 กันยายน 2551
       
 
       
    ขอให้นิสิต KU 65 ที่จะจบการศึกษา ติดต่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้ที่กองกิจการนิสิต
เพื่อแนบกับใบขอจบการศึกษาและนำส่งคณะที่นิสิตสังกัด เพื่อจักได้เสนอชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
19 กันยายน 2551
       
 
       
    ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน วันที่ 14-19 กันยายน 2551
12 กันยายน 2551
       
 
       
    รับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2552
16 กันยายน 2551
       
 
       
    รายชื่อนักกีฬาทีมชาติที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยวิธีพิเศษ)
ให้ผู้มีรายชื่อ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการกีฬา
16 กันยายน 2551
       
 
       
    โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
ให้ทุน ป.ตรี-โท-เอก จำนวน 200 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 26 กันยายน 2551
15 กันยายน 2551
       
 
       
    โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 ตุลาคม 2551
15 กันยายน 2551
       
 
       
    เชิญอาจารย์ นิสิต มก. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ความรู้คู่สุขภาพ มก.
วันที่ 15-19 กันยายน 2551 เวลา 10.00-15.30 น.
12 กันยายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญน้อง ๆ มัธยมปลาย เข้าสอบแข่งขันชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
รับสมัครวันนี้ถึง 30 กันยายน 2551
8 กันยายน 2551
       
 
       
    งานครบรอบ 50 ปี สถานีวิจัยปากช่อง
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551
5 กันยายน 2551
       
 
       
    ตารางสอบไล่ ภาคต้นปี 2551 สำหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน
วันที่ 22 กันยายน - 3 ตุลาคม 2551
3 กันยายน 2551
       
 
       
    อธิการบดีแถลงผลการได้รับงบประมาณแผ่นดิน 2552
22 สิงหาคม 2551
       
 
         
    เชิญชวนนิสิต มก. เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบงานศิลป์ สมุดปฏิทินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552 แนวคิด "พลังงานทดแทน"
ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท หมดเขตรับผลงาน 26 กันยายน 2551
29 สิงหาคม 2551
         
 
         
    ขอความร่วมมือ อาจารย์/จนท.คณะ ภาควิชา ปรับปรุงข้อมูลผู้สอนรายวิชา ในภาคต้น/2551 ได้ที่ https://eassess.ku.ac.th (เพื่อให้สามารถใช้ระบบเกรดออนไลน์ได้)
กรณีอาจารย์พิเศษ หรือ อาจารย์ที่ยังไม่มีรหัสอาจารย์ผู้สอน ให้แจ้งภาควิชาดำเนินการส่งรายชื่อ แจ้งขอมายังสำนักทะเบียนและประมวลผล ทั้งนี้ หากอาจารย์ท่านใดยังไม่มี Account Nontri โปรดติดต่อที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2551
         
 
         
    เทปวิดีทัศน์ การบรรยาย บอกเล่าเรื่องราว มก. จากคุณพ่อระพี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 51
20 สิงหาคม 2551
         
 
         
    เชิญร่วมงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.
เข้าร่วมงานฟรีตลอดเดือนกันยายน สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
สิงหาคม 2551
         
 
         
    ขอเชิญนิสิตเข้าค่ายภาษี RD CAMP 2
ชิงเงินรางวัล 462,500 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 17 กันยายน 2551
22 สิงหาคม 2551
         
 
         
    โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร KU – UTIA ประจำปี 2551
ณ University of Tennessee, Institute of Agriculture ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 14 - 31 ตุลาคม 2551
21 สิงหาคม 2551
         
 
         
    ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วม JAYSES 2008 Student Forum
วันที่ 27 ส.ค. 51 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ห้อง 202 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
20 สิงหาคม 2551
         
 
         
    ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปี 2552
ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักการกีฬา มก. โทร. 0-2942-8772-3 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2551 (เว้นวันหยุดราชการ)
20 สิงหาคม 2551
         
 
         
    เชิญชวนนิสิต มก. เข้าร่วมโครงการประกวดดีเจ AGGIE DJ CONTEST 2008
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2551
19 สิงหาคม 2551
         
 
         
    ฐานประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำ
บัณฑิตสามารถเข้ามาปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูล ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กันยายน 2551
         
 
         
    กำหนดเวลาลงทะเบียนงดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคำว่า W สำหรับนิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน
เริ่มวันที่ 18-26 ส.ค. 51(ผ่านเว็บสารสนเทศนิสิต)
18 สิงหาคม 2551
         
 
         
    ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศอาสา รุ่นที่ 2
14 สิงหาคม 2551
         
 
         
    การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2553
สิ้นสุดการเสนอโครงการ 19 กันยายน 2551
13 สิงหาคม 2551
         
 
         
    กำหนดการส่งผลงานวิจัยทางวิชาการ ครั้งที่ 47
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 หมดเขตรับผลงานทางไปรษณีย์วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2551 (ดูจากวันประทับตราไปรษณีย์) หมดเขตรับผลงานที่กองบริการการศึกษา ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551
8 สิงหาคม 2551
         
 
         
    เพลงสดุดี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
4 สิงหาคม 2551
         
 
         
    เด็กเกษตร คว้าแชมป์ MOS Olympic 2008
ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
4 สิงหาคม 2551
         
 
         
    นิสิต มก. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม
ระดับอุดมศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2551
14 กรกฎาคม 2551
       
 
       
    รายชื่อนิสิตปี 1 ลงทะเบียนเรียน แต่ยังไม่บันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ (สทป.1)
โปรดรีบดำเนินการกรอกระเบียนประวัติให้เสร็จสิ้นภายใน 20 กรกฎาคม 2551 นี้ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย 2551 ได้
10 กรกฎาคม 2551
       
 
       
    ขอความร่วมมือ อาจารย์/เจ้าหน้าที่คณะ ภาควิชา ปรับปรุงข้อมูลผู้สอนรายวิชาในภาคต้น 2551
ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม นี้ (เพื่อใช้เป็นฐานงานภาระผู้สอน และระบบประเมินการเรียนการสอน)
9 กรกฎาคม 2551
       
 
       
    นิสิตที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบ ให้มาติดต่อแก้ไขสัญญา กรอ. ปีการศึกษา 2550 และ 2551 ด่วน
ภายใน วันที่ 10 กรกฎาคม และผู้กู้กรอ. ที่ไม่เคยได้รับอีเมล์แจ้งข่าวเลย ให้ติดต่อ สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 คุณทัศนีย์
7 กรกฎาคม 2551
       
 
       
    นิสิต มก. ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมและรางวัลพิเศษ
ในงาน Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2008
3 กรกฎาคม 2551
       
 
       
    มก. จัดโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2551 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
4 กรกฎาคม 2551
       
 
       
    ม.เกษตรทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาเอกวนศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้ยังได้มีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงวุฒิอีก 5 ราย
3 กรกฎาคม 2551
       
 
       
    ประกาศรายชื่อสาขา ที่ กรอ. อนุมัติเพิ่มเติม สำหรับนิสิตปี 1(รหัส 51) ที่จะกู้ กรอ.
ให้สั่งพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมมาส่งที่สำนักทะเบียนฯ ก่อน 27 มิ.ย. นี้
24 มิถุนายน 2551
       
 
       
    เปิดลงทะเบียน MAC address ใหม่ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเครื่องใหม่ทุกเครื่อง มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
หากท่านมีปัญหา/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือโทร Helpdesk 02-562-0951-4 ต่อ 2541-3
23 มิถุนายน 2551
       
 
       
   

ถึงรุ่นพี่ กยศ. เรียนจบอย่าลืมสัญญา 5 กรกฎาคม 2551 นี้ ครบกำหนดชำระหนี้ กยศ.
ชำระคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีนี้ ธ.กรุงไทยเปิดให้ผู้กู้ทุกราย ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถนำเงินฝากเข้าบัญชีเพื่อรอการหักชำระหนี้โดยอัตโนมัติ หรือติดต่อที่เคาน์เตอร์ ได้ทุกสาขา ก่อนครบกำหนด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
24 มิถุนายน 2551

       
 
       
    นิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลทีมชนะเลิศการแข่งขัน Quiz bowl ประจำปี 2551
เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2008
23 มิถุนายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญชวนเยาวชนทุกระดับชั้นร่วมโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 3 (SCB Challenge 2008)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 25 กรกฎาคม 2551
20 มิถุนายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2551
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครอนุชนเข้าค่ายข้าวครั้งที่ 4 ปี 2551 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2551
20 มิถุนายน 2551
       
 
       
    ระบบยื่นคำร้องขอจบการศึกษาของนิสิตที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้
นิสิตที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ สามารถยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษาได้
13 มิถุนายน 2551
       
 
       
    เชิญชวนน้อง ๆ เฟรชชี่ปี 1 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2551
เพียงรวมกลุ่มกับเพื่อน ๆให้ได้ 4-6 คน แล้วติดต่อสมัคร และรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สโมสรนิสิตคณะของน้อง ๆ เอง หมดเขตรับสมัคร 18 มิ.ย. 2551
13 มิถุนายน 2551
       
 
       
    เชิญชวน นิสิต มก. ร่วมโครงการ Free DJ Space
เพื่อสร้างเวทีให้นิสิต ได้จัดรายการวิทยุบนหน้าจอโทรทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย
12 มิถุนายน 2551
       
 
       
    บุคลากร และ นิสิต มก. ต้องเข้าระบบล็อคอินเพื่อยืนยันตัวบุคคล มิฉะนั้นจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
หากท่านมีปัญหา/ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ หรือโทร Helpdesk 02-562-0951-4 ต่อ 2541-3
พฤษภาคม 2551
       
 
       
    กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2551 - 15 กรกฎาคม 2551
ที่ https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionaire/
11 มิถุนายน 2551
       
 
       
    เชิญชวน นิสิต มก. ร่วมโครงการ Free DJ Space
เพื่อสร้างเวทีให้นิสิต ได้จัดรายการวิทยุบนหน้าจอโทรทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย
11 มิถุนายน 2551
       
 
       
    เชิญชวนทุกท่านใชับริการ โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food)
บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าโรงอาหารกลาง 1 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น.
10 มิถุนายน 2551
       
 
       
    ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551
นิสิตต้องจดและจำ "ลำดับที่" ของตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์ในการลงทะเบียนเรียน และมอบตัวเป็นนิสิต
26 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    นิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน และกำแพงแสน ต้องทำการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
ที่เว็บไซต์ https://www.student.ku.ac.th/newregis/
26 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    นิสิตปี 1(รหัส 51)ที่จะกู้ กรอ. ให้ตรวจสอบวันเวลาในการส่งเอกสารได้
และดูข้อมูลคณะสาขาที่สามารถกู้ได้
23 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    ขอเชิญอาจารย์ มก. กรอกภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย
หากมีปัญหาเรื่องการใช้ระบบฯ กรุณาติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-579-0113 สายใน 4805 หรือ 4813 หรือ email : ku-work@ku.ac.th
23 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    เด็กสาธิตเกษตร และนิสิตวิศวฯ คว้าแชมป์การแข่งขัน MOS Olympic ประเทศไทย
เตรียมเดินทางไปแข่งขัน MOS Olympic Worldwide Competition 2008 ณ มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
30 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    นิสิตปริญญาตรี วิทยาเขตบางเขน และกำแพงแสน ต้องทำการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
โดยเริ่มบันทึกได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พ.ค. - วันศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 51 ที่เว็บไซต์ https://www.student.ku.ac.th/newregis/
26 พฤษภาคม 2551
       
           
    เชิญชวน นิสิตใหม่ นิสิตปัจจุบัน และบุคลากร มก. เข้าเยี่ยมชมหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
27 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    บริการ SD (Service Delivery) บริการใหม่จากสำนักหอสมุด
เริ่มบริการตั้งแต่ มิถุนายน 2551
26 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
ขอเชิญนิสิตทุกระดับ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 3-30 มิถุนายน 2551
26 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551
ขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2551 - 15 กรกฎาคม 2551
15 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
15 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    ประกาศ !! สำนักหอสมุดประกาศปิดให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2551
15 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2551
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.เกษตรศาสตร์มารายงานตัวและรับเอกสารชุดมอบตัว ที่สำนักทะเบียนฯ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
13 พฤษภาคม 2551
       
 
       
   

ตารางสอบนิสิต ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน

ตารางเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตบางเขน
13 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    สำนักหอสมุดเชิญชมนิทรรศการวิชาการ เรื่อง ข้าวในวิถีวัฒนธรรมไทย
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ. อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด
       
 
       
    ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวด "นวัตกรรมข้าวไทย ปี 2551"
ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2551
พฤษภาคม 2551
       
 
       
    โครงการจัดตั้งสถานีผลิต น้ำมันไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมได้ที่นี่
8 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    มก. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมจำหน่ายอาหารในโครงการให้บริการ อาหารภาคค่ำ (Ku night Food)
ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00-15.00 น.
8 พฤษภาคม 2551
       
 
       
    มก. ได้รับรางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม อันดับ 1 ในหมวดมหาวิทยาลัย ในงาน Truehits.net Web Award 2007
เมษายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญสมัครร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล "กอล์ฟประเพณี ปฐพีสัมพันธ์" ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2551
22 เมษายน 2551
       
 
       
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นศูนย์สอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิค ระดับเอเชียแปซิฟิก The Asia-Pacific Informatics Olympiad (APIO)
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2551 ณ อาคาร Kasetsart It Square (KITS)
22 เมษายน 2551
       
 
       
    สำนักหอสมุดเปิดตัวบริการใหม่ "บริการยืมหนังสือด้วยตนเองผ่านเครื่องยืมคืนอัตโนมัติ"
ณ ชั้น 1 อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารเดิม)
10 เมษายน 2551
       
 
       
    เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด ระดับชาติ เพื่อค้นหาสุดยอดเซียนโปรแกรม Super Computer
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2551
9 เมษายน 2551
       
 
       
    คณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานที่ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2551
9 เมษายน 2551
       
 
       
    ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
5 เมษายน 2551
       
 
       
    ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET)
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5 เมษายน 2551
       
 
       
    โครงการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร ในด้านการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
มก. ร่วมลงนามกับ SIPA และ สวทช. ในบันทึกข้อตกลงโครงการสนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร
3 เมษายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจด้านอินเตอร์เน็ตเข้าร่วมกิจกรรม 10th APNG Camp "ICT vision from, by and for Next Generation"
ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2551 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กำหนดส่งใบสมัครถึงวันที่ 17 เมษายน 2551
9 เมษายน 2551
       
 
       
    ขอเชิญร่วมออกแบบ Logo ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2551
มีนาคม 2551
       
 
       
    ขอให้นิสิต KU 65 ที่จะจบการศึกษาติดต่อรับใบรับรองการเข้ากิจกรรม เสริมหลักสูตรได้ที่ศูนย์ประสานงานฯ กองกิจการนิสิต ห้อง 103
โดยตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://nisit.kasetsart.org
มีนาคม 2551
       
 
       
    ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Southern Taiwan University (STUT),ไต้หวัน
หมดเขตส่งใบสมัครโดยตรงไปที่ Southern Taiwan University (STUT) วันที่ 30 เมษายน 2551
มีนาคม 2551
       
 
       
    นิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายเก่าที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ให้ลงทะเบียนรับรหัสผ่านและยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม กยศ.
พร้อมแนบแบบยื่นความประสงค์ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www2.studentloan.or.th/SLF/html/index.html)

และติดต่อขอรับได้ที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 ห้อง 306
ได้ตั้งแต่วันที่ 3-31 มีนาคม 2551
3 มีนาคม 2551
       
 
       
    ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจด้านอินเตอร์เน็ตเข้าร่วมกิจกรรม 10th APNG Camp "ICT vision from, by and for Next Generation"
ระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2551 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
29 กุมภาพันธ์ 2551
       
 
       
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 เฉพาะคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวนศาสตร์
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนมารับเอกสารชุดมอบตัวในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 เวลา 09.00 - 12.00 น.
20 กุมภาพันธ์ 2551
       
 
       
    แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญาของผู้กู้ กรอ. นิสิตที่กู้ กรอ.ในปีการศึกษา 2550 ทุกคน ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้แก่
สำเนาทะเบียนบ้านของนิสิต/ของผู้ค้ำประกันและของผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณทัศนีย์ 02-9428293 ต่อ 213
14 กุมภาพันธ์ 2551
       
 
         
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. โทร. 02-547-1734 email:psis@ocsc.go.th
13 กุมภาพันธ์ 2551
         
 
         
    หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ทดสอบชิม ด่วน !!
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 รับจำนวนจำกัด และมีค่าตอบแทน
12 กุมภาพันธ์ 2551
         
 
         
    สำนักหอสมุดประกาศกำหนดการขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบปลายภาค
วันที่ 11-22 ก.พ. 2551 เปิดบริการ 08.00-23.00 น. วันที่ 25 ก.พ. - 7 มี.ค. 2551 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (จันทร์ - ศุกร์)
         
 
         
    โครงการหาบ้านให้สุนัขจรจัด คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. จัดงาน Granduation Dogs Day 2008
เปิดรับสมัคร 30 ท่าน/รุ่น (รับจำนวนจำกัด)
6 กุมภาพันธ์ 2551
         
 
         
    ขอเชิญร่วมบริจาค ในโครงการตามพระราชกระแส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา
ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุก 85 บาท จะได้รับการ์ด 1 ชุด
6 กุมภาพันธ์ 2551
         
 
         
    โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (TCU-LMS) หลายหลักสูตร
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 - กันยายน 2551 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
6 กุมภาพันธ์ 2551
         
 
         
    ตารางเรียนวิชาฝึกงานภาคสนาม คณะวนศาสตร์ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2551
31 มกราคม 2551
         
 
         
    รายชื่อนิสิต กรอ. ให้มาติดต่อเซ็นแบบยืนยันกู้กรอ.ของเทอมปลาย 50
**สำหรับนิสิตที่ไม่ประสงค์กู้ ** จะต้องมาแจ้งที่สำนักทะเบียนฯ มิฉะนั้นข้อมูลจะโดนล็อคทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในเทอมซัมเมอร์ และเทอมต้น51 ได้ โดยมาติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้-8 กุมภาพันธ์ 2551
30 มกราคม 2551
         
 
         
    ทุน Group Visits to Germany by Foreign Students จาก DAAD ประเทศเยอรมัน
รับสมัครอาจารย์และนิสิตจำนวนไม่เกิน 15 คน/กลุ่ม สมัครขอรับทุนเพื่อไป Study visits , study seminars and practicals ณ ประเทศเยอรมัน
30 มกราคม 2551
         
 
         
    ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550
29 มกราคม 2551
         
 
         
    ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานตามรอยพ่อ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
28 มกราคม 2551
         
 
         
    แบรนด์ ซัมเมอร์แคมป์ 2008 เพิ่มพลังสมอง พิชิต Admissions
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-31 มกราคม 2551 ติวเข้มวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2551
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มกราคม 2551
         
 
         
    การประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 มกราคม 2551
         
 
         
    ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาโทหลักสูตร Special Course for International Students from Asia, Africa and the Pacific Rim (AAP Program) ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครพร้อมรายละเอียด ภายในวันที่ 24 มกราคม 2551
11 มกราคม 2551
         
 
         
    งดการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2551
แต่ยังคงให้จัด ประชุมวิชาการครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2551
8 มกราคม 2551
       
 
         
    ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 12
7 ธันวาคม 2551
         
 
         
    โครงการปฏิบัติสมาธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมาธิสัญจร
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๑

บัณฑิตวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 14 ม.ค. เวลา 14.00-16.30 น. ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ วันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค. เวลา 16.30-19.00 น. ห้อง 1A ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ
4 ธันวาคม 2551
         
 
         
    เชิญชวนนิสิต มก. สมัครเข้ารับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี โทและ เอก ณ National Central University ไต้หวัน
3 ธันวาคม 2551