ศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพ
 
  เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์    
KU Health Fitness Center
เริ่มต้นการมีสุขภาพดี และมีความสุข
แบบง่าย ๆ เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับ
ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
   

ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มก. เปิดให้บริการห้องออกกำลังกายซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับสมาชิก ยังมีบริการสนามเทนนิส สนามแบดมินตัน เต้นแอโรบิค โยคะ และเทควันโด้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 โดยในศูนย์ฯ ได้จัดแบ่งพื้นที่เป็นห้องต่าง ๆ พร้อมสิ่งอำนวยความ สะดวก และติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง ดังนี้

1. ห้องออกกำลังกาย ประกอบด้วย อุปกรณ์สำหรับเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ได้แก่

  • เครื่องปั่นจักรยาน แบบนั่ง 5 เครื่อง แบบนอน 5 เครื่อง
  • เครื่องลู่วิ่ง 5 เครื่อง
  • เครื่องพายเรือกรรเชียง 5 เครื่อง
  • เครื่องเดิน วิ่งในอากาศ 5 เครื่อง
  • เครื่องปีนเขา ก้าวขึ้นลง 5 เครื่อง
  • อุปกรณ์การฝึกด้วยน้ำหนักเช่น ดัมเบล บาร์เพล และเครื่องฝึกด้วยน้ำหนัก 1 ชุด
  • เบาะรองสำหรับออกกำลังกาย 30 เบาะ

2. ห้องทดสอบสมรรถภาพ ประกอบด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่

  • เครื่องปั่นจักรยาน 3 เครื่อง
  • เครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง 1 เครื่อง
  • เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย 2 เครื่อง
  • เครื่องวัดความจุปิด 1 เครื่อง
  • เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน 1 เครื่อง
  • เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง 1 เครื่อง
  • เครื่องวัดความอ่อนตัว 1 เครื่อง
  • เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ 1 เครื่อง
  • เครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง

3. ห้องอเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น ฝึกโยคะ แอโรบิค และเทควันโด

4. ห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ประเภทของสมาชิก และอัตราค่าสมาชิก

สมาชิกประเภทที่ 1 นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ชำระค่าบำรุงกีฬาเป็นรายภาคการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ และสมัครเป็นสมาชิก ของศูนย์กีฬา เพื่อสุขภาพ สำนักการกีฬา ค่าสมาชิก 2,000 บาทต่อคนต่อปี

สมาชิกประเภทที่ 2 นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าสมาชิก 3,000 บาทต่อปี

สมาชิกประเภทที่ 3 บุคลากรและครอบครัว ได้แก่ สามี ภรรยา บุตรและธิดา ค่าสมาชิก 4,000 บาทต่อคนต่อปี

สมาชิกประเภทที่ 4 นิสิตเก่า มก. และนักเรียนเก่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่าสมาชิก 5,000 บาทต่อคนต่อปี

สมาชิกประเภทที่ 5 ประชาชนทั่วไป ค่าสมาชิก 6,000 บาทต่อคนต่อปี

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. สมาชิกทุกประเภทใช้บริการศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 2. นิสิต มก. ที่ชำระค่าบำรุงกีฬาเป็นรายภาคการศึกษาตามระเบียบของ มก. ใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันทำการของทางราชการ ในช่วงเวลา 08-00-16.00 น. สำหรับช่วงเวลาอื่นให้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราครั้งละ 20 บาทค่อคน

 3. ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพ ให้ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการในอัตราครั้งละ 50 บาทต่อคน

วิธีสมัครเป็นสมาชิก

 1. ยื่นใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. ชำระค่าสมาชิกตามอัตราสมาชิก
 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมเสริมพิเศษ

 • โยคะ
 • แอโรบิกแดนซ์
 • เทควันโด
 • เทนนิส
 • แบดมินตัน
อุปกรณ์เครื่องมือ
 • Treadmill
 • Cateye Fitness
 • Airdyne Fitness
 • Weight machine
 • etc.

ผู้สนใจจะใช้บริการสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการกีฬา โทรศัพท์ 0-2942-8771 , 0-2942-8773 , 02-562-0959 , 02-562-0962 ต่อ 1592 , 1583 โทรสาร 02-940-6897 (กด 0) หรือ email : kusports@ku.ac.th | Homepage : http://www.sp.ku.ac.th/

 

 
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ : 14 ตุลาคม 2548