ชื่อไทย :
ผักปราบ
ชื่อสามัญ :
Dayflower, Wandering jew
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Commelina benghalensis L. ชื่อวงศ์ COMMELINACEAE
ลักษณะทั่วไป :
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลำต้นเลื้อยทอดกับพื้นดิน ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ แตกกิ่งใหม่และออกรากตามข้อ ใบค่อนข้างกว้างรูปไข่หรือรี ปลายใบแหลม ชอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเรียวแคบลงเป็นก้านใบ โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำต้นไว้ ดอกสีม่วง ดอกอ่อนและก้านดอกมีกาบร่องดอกรูปคล้ายหรือหุ้มอยู่ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดและซอกใบ กลีบดอกมี 3 กลีบ แยกจากกัน
ประโยชน์ :
ยอดอ่อนใช้รับประทานได้

ที่มา : กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดเตรียมโดย : ประวิทย์ สุรนีรนาถ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์