ชื่อไทย :
แหนแดง
ชื่อสามัญ :
Azolla, Water ferm, Water velvet
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Azolla pinnata R.Br.
ชื่อวงศ์ :
AZOLLACEAE
ลักษณะทั่วไป :
แหนแดงเป็นเฟิร์นนน้ำชนิดหนึ่ง เป็นพืชลอยน้ำขนาดเล็ก ลำต้นทอดทราบไปตามผิวน้ำ ใบมีขนาดเล็กเรียงแบบสลับอยู่ตามกิ่งก้าน มีลักษณะคล้ายเกล็ด ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ใบอ่อนมีสีเขียว ใบแก่เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีน้ำตาลเข้ม ขยายพันธุ์โดยการแตกหักของใบแยกเป็นต้นใหม่ และแบบใช้สปอร์ ในส่วนช่องว่างของใบและราก จะมีสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวพวก Anabaena ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้มาอาศัยรวมอยู่ด้วย
ประโยชน์ :
เพาะเลี้ยงเป็นปุ๋ยพืชสดเพิ่มไนโตรเจนในนาข้าว

ที่มา : กองประมงน้ำจืด กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดเตรียมโดย : ประวิทย์ สุรนีรนาถ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์