ยุคนี้ เวลานี้ ทั่วทุกหัวระแหงต่างก็จับมือร่วมกันประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า ประปา รวมทั้งพลังงานสิ้นเปลืองอื่น ๆ โดยหันมาให้ความสำคัญกับการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนได้อย่างยั่งยืน

       แหล่งพลังงานที่นับได้ว่ามีมากที่สุด และถูกที่สุดในประเทศไทย คงจะไม่พ้นแสงแดดหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไม้ และอุตสาหกรรมเกษตรบ้านเรามากมายทีเดียว

       การสร้าง "เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์" มีวัตถุประสงค์เพื่ออบไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ โดย ผศ.อำไพ เปี่ยมอรุณ แห่งภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาเอกสารวิจัยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอากาศเย็นกว่าประเทศไทย และมีปริมาณแสงตลอดทั้งปีน้อยกว่า แต่สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาอบไม้ให้แห้งได้ แม้ว่าระยะเวลาที่ใช้อบไม้จะนานกว่าเตาอบไม้โดยทั่ว ๆ ไป และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย ซึ่งอยู่ในละติจูดที่ 4-15 องศา และมีปริมาณของแสงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปีมากกว่ามากมาย เพราะฉะนั้น ถ้านำความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ โดยนำมาใช้เป็นพลังงานในกระบวนการอบแห้ง ก็จะได้ประโยชน์และประหยัดพลังงานด้วย

       "ผมเคยขึ้นไปที่เชียงใหม่ จอดรถอยู่กลางแจ้ง แล้วเอาปรอทไปวัด ก็วัดได้กว่า 80 องศาเซลเซียส ผมก็เลยได้ความคิดเรื่องนี้ ประกอบกับเรื่องที่ผมทำวิจัย และนำถ่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถ่านหุงข้าวในเมืองไทยมีมาก โดยเอาถ่านมาเป็นวัสดุในการดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์ จากที่สังเกตการจอดรถไว้กลางแดด ถ้าเราเพิ่มปริมาณถ่านให้มากขึ้น และเพิ่มพื้นที่มากขึ้น การดูดซับความร้อนก็มากขึ้น จากนั้นก็หาวิธีการที่จะนำมาใช้ให้ได้มากขึ้น ซึ่งจะนำมาใช้อบอะไรต่าง ๆ ได้มาก"

       หลังจากประกายความคิดเกิดขึ้น ผศ.อำไพ ก็มาคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันกับทีมงาน แล้วก็เริ่มลองผิดลองถูก ตั้งแต่การสร้างเตาขนาดเล็ก ๆ จนกระทั่งสามารถทำได้สำเร็จเป็นเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน แล้วนำไปส่งเสริมระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในปัจจุบันการผลิตไม้เพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศ มีความจำเป็นจะต้องทำ Heat Treatment หมายถึง ต้องอบด้วยความร้อนที่ 54 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพราะฉะนั้นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในระดับอุตสาหกรรมทันที

       ซึ่งในขณะนี้ ผศ.อำไพ ได้ทำการส่งเสริมให้กับอุตสาหกรรมการทำไม้รองยก หรือ Palate ไปใช้ประโยชน์แล้วจำนวน 4-5 โรงงานด้วยกัน โดยไม่ต้องลงทุนไปทำการ Heat Treatment จากแหล่งพลังงานอื่น ๆ เช่น Boiler ซึ่งขณะนี้ขนาด 1 ตัน ราคาประมาณ 7-8 แสนบาท และในเครื่องอบไม้ขนาดเล็กนี้ จะมีอุปกรณ์ควบคุมความชื้นด้วย โดยจะมีราคาประมาณ 3-4 หมื่นบาท ทั้งนี้เพราะงานอบไม้ มีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ในเตาอบ และควบคุมความร้อนในเตาอบไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไปตามที่กำหนดไว้ จึงจะทำให้ไม้แห้งและได้คุณภาพตามที่ต้องการ

       พลังงานความร้อนที่ใช้ในการอบไม้ในรูปแบบอื่น ได้มาจากไฟฟ้าหรือการเผาเชื้อเพลิง ซึ่งได้มาจากเศษไม้ และทำให้เกิดความร้อนขึ้นมา ซึ่งมีขบวนการที่สลับซับซ้อนและลงทุนสูง ถ้าเป็น Boiler ซึ่งเป็นหม้อต้มไอน้ำจะต้องมีวิศวกรมาควบคุมดูแลตลอด แต่เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีขั้นตอนมากมาย และควบคุมการทำงานได้ไม่ซับซ้อน

       การอบไม้เป็นวิธีการที่ยากที่สุด เพราะการทำให้ไม้แห้งนั้น จะต้องเข้าใจธรรมชาติของเนื้อไม้อย่างถ่องแท้ ถ้าเราอบไม้ได้ เราก็สามารถนำมาอบวัสดุอะไรก็ได้ โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรก็สามารถอบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ข้าวหรือข้าวโพด เพราะอุณหภูมิที่ใช้ 50-70 องศาเซลเซียส ซึ่งในบางโรงงานสามารถทำอุณหภูมิให้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส เพราะฉะนั้นเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถทำให้ได้อุณหภูมิเหมาะสม และเป็นระยะเวลานานได้ แต่จะมีข้อเสียในช่วงที่มีฝนตก และในช่วงกลางคืน จึงจำเป็นจะต้องหาวิธีการนำความร้อนในช่วงตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. ซึ่งมีความร้อนสูงมากมาเก็บไว้ โดยการนำกรวดที่มีขนาดก้อน 1-2 นิ้ว มาใส่ไว้เพื่อเก็บความร้อน ซึ่งจะสามารถนำเอาความร้อนที่สะสมนั้นมาใช้ในยามที่ไม่มีแสงแดดได้

       กระบวนการอบไม้ในตอนต้น จะใช้อุณหภูมิไม่สูง แต่ใช้ความชื้นสัมพัทธ์ในเตาอบสูง เพื่อหลีกเลี่ยงการแตกที่ผิวไม้ โดยปกติคนจะไม่เข้าใจเรื่องการอบไม้ โดยจะเร่งในตอนแรก เพราะคิดว่าไม้สดก็จะเร่งความร้อนได้ แต่ในความเป็นจริง จะต้องเร่งในตอนสุดท้าย เมื่อไม้แข็งแรง จะสามารถต้านทานไม่ให้เกิดรอยแตกได้

       "เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์" จึงเป็นคำตอบสุดท้ายที่ได้ประโยชน์สูง และประหยัดสุด ในการอบแห้งในทุกรูปแบบ นับเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสำหรับยุคสมัยนี้ และสำหรับประเทศไทยของเราอย่างลงตัวที่สุด

       

จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 31 ตุลาคม 2548