ก่อกองทราย โดย ไพฑูรย์ ธัญญา
สำนักพิมพ์นาคร 2542

ก่อกองทรายเป็นผลงานรวมเรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ปี 2530 ของไพฑูรย์ ธัญญา ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่าสิบปีแล้ว แต่เนื้อหาสาระที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดออกมาในวรรณกรรมทั้ง 12 เรื่องใน "ก่อกองทราย" ยังคงเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งฟ้องให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการศึกษา การพัฒนาประเทศ และความด้อยคุณภาพของประชาชนได้อย่างน่าสะเทือนใจ

เนื้อหาภายในเล่ม

 1. คนบนสะพาน
 2. คนต่อนก
 3. เพื่อนบุณย์
 4. คือขีวิต…และเลือดเนื้อ
 5. ผู้ประทุษร้าย
 6. อุบาทว์
 7. คำพยากรณ์
 8. เรือปลาเที่ยวสุดท้าย
 9. นกเขาไฟ
 10. ความตกต่ำ
 11. ก่อกองทราย
 12. บ้านใกล้เรือนเคียง
  ภาคผนวก
 13. ความรู้สึกเกี่ยวกับภาพฟ้อง. ข้อต่อ และความคิดเห็น ของไพฑูรย์ ธัญญา ใน "ก่อกองทราย" สถาพร ศรีสัจจัง
 14. น้ำเนื้อในแง่งานที่ผ่านมาและแนวโน้มแห่งอนาคตสมัย ของไพฑูรย์ ธัญญา กอบกุล อิงคุทานนท์
  จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 7 พ.ย. 43