สัตว์ป่าสงวน ( Reserved Animals )

สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่าที่หายาก ๑๕ ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่
แมวลายหินอ่อน | พะยูน | เก้งหม้อ | นกกระเรียน | เลียงผา | กวางผา | ละองหรือละมั่ง | สมัน | กูปรี | ควายป่า | แรด | กระซู่ | สมเสร็จ | นกแต้วแล้วท้องดำ | นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร